SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) Sistemi

Bu yöntem motorun optimize şekilde ateşlenmesiyle egzos emisyonlarının arıtılması sistemini birleştirerek nitrojen oksit (NOx) gibi kirletici emisyonların düzeyinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Prosedürün temel faktörü AUS 32 kullanımıdır.

AUS 32, katalizöre ulaşmadan egzoz gazlarına püskürtülür. Bu noktada oluşan yüksek ısı AUS 32‘yİ amonyağa dönüştürür. Daha sonra amonyak ve karşıt nitrojen oksitleri katalizöre nüfuz ederken birbiriyle reaksiyona girer ve atmosfer için zararlı olmayan iki elemente, nitrojen ve su buharına dönüşür.

Dizel motorlarda ana sorun olan sağlığa zararlı nitrik oksit atılımı SCR teknolojisi (seçici katalitik indirgeme teknolojisi) vasıtasıyla oldukça azaltılmakta ve AUS 32 isimli bir üre çözeltisi yardımıyla su buharı ve azota dönüştürülmektedir. AUS 32 , ticari araçlarda ek bir tankta taşınmakta ve egzoz sistemine enjekte edilmektedir. Egzoz sisteminde bulunan özel olarak geliştirilmiş dozajlama sistemleri SCR katalizörü ile birlikte nitrik oksit atılımının %85, kurum partiküllerinin ise %40 oranında azalmasını sağlamaktadır.Partikül ve nitrik oksit atılımını aynı anda azaltmak ve böylece yasal olarak talep edilen sınır değerlerini karşılamak günümüzde yalnızca SCR yöntemi ile gerçekleşebilmektedir.

SCR Teknolojisinin Avantajları

  • SCR, tüm Avrupa’da geçerlidir. SCR sistemi Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 yönergelerini karşılamak için diğer metotlara oranla daha düşük kalite dizele daha az hassastır.
  • SCR sistemi nadir bakım gerektirir, araç ömrü boyunca kullanılabilir.
  • SCR teknolojisi, monte edildiği aracın bakım ve yağ değiştirme aralıklarını etkilemez.
  • SCR, yüksek motor gücüne elverişlidir. Alternatif sistemlerin aksine, motorun yağlama veya soğutma sisteminin takviye edilmesine gerek yoktur.
  • Euro 4,Euro 5 ve Euro 6’ya uyumlu sistemler arasında en az yakıt tüketeni SCR’dir.